DRAMA FINNICUM Komisk Kartläggning över Klemetti, Körsången och Fosterlandet

Kuva: Jani Laukkanen

13.05.2018 / 16.00 /
Nya Paviljongen, Västra skolstigen 3, Grankulla

Suomen Laulus föreställning skildrar strävanden efter frihet, jämlikhet och broderskap i världen. Det är dock enbart körsången som har lyckats med detta! Förutom Suomen Laulu får vi träffa andra inflytelserika gestalter inom historia och musikliv, från Toivo Kuula till Urho Kekkonen. Intrigen rör sig i hemlandet och på utlandsresor, från förtryckstiden till nutid och lite förbi. Suomen Laulus berättelse sammanflätas med Finlands och många historiska händelser får äntligen sin förklaring.

Manus, regi och bildspel: Irja Kajander-Vierkens
Suomen Laulu
Musikalisk ledning: Esko Kallio
Piano: Salla Karakorpi

Kuula, Sibelius, Verdi, Klemetti, Linjama