BACH? Violinsonater, alla skrivna med Bachs penna?

Kuva: Andreas Höfer

11.05.2018 / 19.00 /
Villa Djurgården, Djurgårdsvägen 14, Helsingfors

Förutom de bekanta sex violinsonaterna och två continuosonaterna BWV 1021/1023 existerar verk vars tonsättare inte är med säkerhet fastställd. Det kan vara verk gjorda av Bach själv, hans samtida eller hans elever. Med tanke på form och högklassighet är det intressant att sida vid sida höra verk, varav en del är äkta, en del är arrangemang och en del är gåtor vad gäller tonsättaren. Bach?-aftonen bjuder på allt detta.

Georg Kallweit / violin
Elina Albach / cembalo

Bachs sonater för violin och cembalo-obligato innehar en specialposition i mästarens omfattande produktion. Sviten bestående av sex sonater framfördes antagligen i sin helhet kring 1725 även om utvecklingen av verken fortsatte med nya arrangemang och förändringar. Sonaternas speciella karaktärsdrag är att violin- och cembalostäm- morna är jämställda och lika utmanande. Vi får njuta av virtuositet, finslipad kontra- punkt, konsertartade element och unikt sjungande långsamma satser. I Bachs produk- tion finns i proportion relativt få verk av denna typ: förutom violinsonaterna snarast gambasonaterna BWV 1027–1029, flöjtsonaterna BWV 1030–1032 och sonaterna för orgeltrio BWV 525–530. Till skillnad från Arcangelo Corellis violinsonater i sonatform (stark violin, continuoackompanjemang) på 1700-talet är hierarkin mellan violin och continuo jämstark i Bachs sonater.

Kvällens dragningskraft ligger speciellt i dialogen mellan bekanta (BWV 1014/1017, 1015, 1019 och 1023) och obekanta (BWV 1022 och 1024) verk. Lyssnaren bjuds på överraskande upplevelser genom nya kombinationer.

Bachs musik?