CANTATA Högmässa med kantat kl. 12

10.05.2018 / 10.00 /
Grankulla kyrka, Kavallvägen 3

Encanto gläds över det intensiva samarbetet med lokala krafter. I åratal har man samarbetat med Grankulla kyrkliga samfällighet och i år syns resultatet i form av en fin kantatmässa som en del av Encanto Festival. Förutom Encanto House Band musicerar den av lokala krafter sammansatta Chorus Granielis-kören, vars erfarna körveteraner inte är rädda för utmanande material. I Encanto-produktionerna låter sig koristerna inspireras framför allt av den underbara musiken men också av Georg Kallweits alltid lika varmhjärtade ledning. Mässan klingar än en gång på både finska och svenska, denna gången till toner av Buxtehude.

Chorus Granielis, dir. Anna Marte
Encanto House Band