TEMASALONGER Ett intimt förspel till en tudelad konsertdag i temasalongen.

/

Vid temasalongerna avnjuts programmet som en del av en helafton med musik- och konstupplevelser. Stämningen är intim och samtidigt laddar man upp inför kvällens huvudkonsert. På Kristi himmelsfärdsdag, torsdag 10.5., fortsätter aftonen med samma biljett i Grankulla kyrka, där konserten Hypocondrie går av stapeln. Lördag 12.5. å sin sida fortsätter i Kapsäkki i Helsingfors med verket My Dearest, My Fairest, likaså med samma biljett. Salongerna arrangeras i samarbete med festivalens partners.

TEMASALONGER

GRANKULLA

To 10.5.2018
kl. 17, Villa Vallmogård, Vallmogränd 3, Grankulla
KAAMOS KOSMOS – Dikter och improvisationer från ljusets och mörkrets kärna.
Dorothea Grünzweig, dikter och recitation
Laura Kokko, violin och elektronik

Poetens ordskapande, rytmisk poesi med unika bilder av Nordens natur och själslandskap utvidgas till mångfacetterade ljudutrymmen i violinistens uttrycksfulla, suggestiva improvisationer. Kaamos Kosmos består av mörka och ljusa dikter från Grünzweigs diktsamling med samma namn och mellan dem hör vi berättelser om hur dikterna uppstått samt improvisationer med Kokko, där man vid sidan av självkomponerade avsnitt stundvis kan höra utdrag ur bekanta melodier. Vid sina improvisationer använder sig Laura Kokko av looping-teknik och med dess hjälp kan hon med en enda violin skapa flera musikaliska skikt.

To 10.5.2018
kl. 17, Sebastos kapell, Grankullavägen 11, Grankulla
PROVRUM – Kan man spela barockmusik på vilket instrument som helst?

Förr var det mycket vanligt att framföra musik med de medel man hade till förfogande. Tonsättaren var inte alltid hemskt intresserad av att i notmaterialet skriva ut vilka instrument musiken var ämnad att spelas på. Numera existerar en jättelik arsenal av gamla och nya doningar att spela på – alla har sina fördelar och sina begränsningar. Var drar man gränserna för vad som är passande, smakfullt och funktionellt? Matias Häkkinen med vänner diskuterar och musicerar.

Temasalong + HYPOCONDRIE 25 / 12 €

HELSINGFORS

Lö 12.5.2018
kl. 18, Konestiftelsens kammare, Fabriksgatan 21 B 45, Helsingfors
VOCES – Tonkonst inspirerad av människorösten och Kokkonen.
TEMA-kvartetten
Kokkonen, Salmenkangas

Hur ser den musikaliska helheten ut för en stråkkvartett våren 2018, då man låter sig inspireras av ett verk komponerat för 42 år sedan och av människorösten inflätad i stråkinstrumentens färgpalett? TEMA-stråkkvartetten och tonsättaren Janne Salmenkangas följer och förverkligar den skapande processen. Vid konserten uruppförs Salmenkangas första stråkkvartett och dessutom framförs Joonas Kokkonens tredje stråkkvartett, en av de skapande källorna.

Temasalong + MY DEAREST, MY FAIREST 30 / 17 €