OUVERTURE Öppningskväll, en allsångsfest

15.04.2016 / 19.00 / Grankulla kyrkan
Kavallvägen 3

Thios Omilos är en sånggrupp som bildats av sångare i den världskända kören Thomaschor (Leipzig). Konserten, som kommer att förverkligas tillsammans och skilt med lokala körer och vokalensembler, bildar en innehållsmässig båge där tematiken som valts till konserten behandlas i sånger på olika språk och i stycken av varierande form. Publiken kommer också att få delta i sången. De musikaliska genrerna innefattar verk från gammal musik till samtida musik. 

Ensemble Thios Omilos
Körer och sångensembler från Grankulla: Grankulla Kammarkör, Hele, Grazia, Kauniaisten kirkkokuoro, Kiwi, madrigalkören, Svenska Oratoriekören
Ytterligare medverkande: Bulevardens Kammarmusiksällskap

Musikgenrerna omfattar verk från olika tidsperioder och sångerna sjungs på flera olika språk. Programmet innehåller gammal musik såsom verk av Schütz, Lasso och des Prez, nyare kör- och orkestermusik av Vasks samt lättare musik för sångensemble av bl. a. Johnny Kenedy. Heikki Sarmanto, Eero Koivistoinen och Usko Kemppi representerar de inhemska låtskrivarna. Välkommen att lyssna till mångsidig musik, och till att sjunga med i slutnumret tillsammans med alla korister!