Innehållsmässig bakgrund

Om musikens och barockmusikens betydelse

Hur lyssnade man på musik under gångna århundraden? Då vi betraktar hur konserttillställningar avbildats i gamla målningar, råkar vi direkt på mångsidighet: musiker och åhörare har avbildats i livsnära scenerier, nära inpå varandra, sida vid sida i kyrkor, kammare, i vimlet på gatan, i naturen eller på estrader i pampiga slott. Hundar, katter, kockar, barn, älskande och gycklare som spelar tamburin hör alla till den färgglada och händelserika bilden. Bilden rymmer också en kraftig, läcker måltid med ett vinglas därtill. Denna starkt emotionella och teatraliska värld breder ut sig rakt inför våra ögon i de gamla målningarna. Musiken är en stadig del av detta liv.

Jämfört med vad vi kan se i dessa målningar har konserttillfällena för klassisk musik blivit mera ritualmässiga under de senaste 150 åren. Publiken som känner till konsertetiketten och -praxisen sätter sig allvarlig, kunnig och insatt på sina stolar, och den frackklädda orkestern fungerar under ledning av en musikalisk auktoritet. Exempelvis unga lyssnare känner sig inte nödvändigtvis hemma bland dessa för dem obekanta riter, och upplevelsen blir distant. Detta istället för att de skulle få komma med på ett äventyr där resultatet är att hitta de skatter vårt musikaliska arv har att erbjuda.

Som tur är har nya vindar blåst på konstfältet i olika länder. T.ex. i Tyskland har skickliga koreografer och dramaturger såsom Sasha Walz, Juan Kruz de Esnaola och Folkert Uhde skapat konsertserier, festivalkoncept och föreställningar, där den musikaliska upplevelsen har förts närmare publiken också genom små förnyelser. Ljus, utrymme, placering av musiker och åhörare samt samarbete mellan representanter för olika konstgrenar är exempel på verksamhet som har lett till att ny publik börjar intressera sig för tidig musik och klassisk musik.

Encanto i Grankulla

Bakgrundstankarna som beskrivits ovan ledde oss till att skapa en hemtrevlig fullfjädrad festival i Grankulla. Encanto Festival erbjuder sin publik experiment och upplevelser som både musikaliskt och utrymmesmässigt avviker från det vanliga. Detta sker i en stad som ligger lätt tillgänglig för publik från grannorter, och som till vår stora lycka har utmärkta utrymmen för det här syftet. Vi hälsar stadsbor, invånare från grannkommuner samt internationella gäster från olika länder välkomna till vår musikaliska fest, där varje konsert utgör sin egna, starka individuella upplevelse. Encanto erbjuder också utrymmen och tillfällen för att lära känna och umgås med många olika slags människor.

På Encanto Festival förenas det lokala, det inhemska och det internationella på ett glatt sätt. T.ex. festivalensemblen Encanto House Band består av finska och europeiska ansedda musiker, som är entusiastiska över att pröva nya koncept. Vi kommer också att höra berömda internationella grupper som gäster under festivalen. Encanto samarbetar regelbundet med konsthuset Radialsystem V som är baserat i Berlin, samt också med andra internationella festivaler såsom Orgelveckorna i Nürnberg. Den långsiktiga visionen är att verkställa gemensamma produktioner och att utöka nätverken med de skandinaviska festivalerna.

Må vår festival alltså vara en tillställning som är lokalt förankrad, men som öppnar sig utåt mot internationalitet, och som utgör ett personligt och nytänkande tillägg på det finländska festivalfältet.

Mötespunkter

Den sympatiska miljön och de utmärkta utrymmena i Grankulla inspirerar till en mångsidig planering av innehållet. Nya Paviljongen passar perfekt för musikteaterkvällar och konserter. Dessutom fungerar konceptet "musiksalonger" extra bra just i Grankulla: vi kommer att ordna helheter med föredrag, diskussion och musik i privata hem eller till exempel i Villa Vallmogård. Kyrkan spelar också en viktig roll, för utöver kyrkokonserterna deltar festivalartisterna i en musikalisk gudstjänst med lokala kantorer. Vi utreder också möjligheten att använda tomma utrymmen ämnade för butiksverksamhet för att också kunna engagera stadens centrum.

Georg Kallweit
Konstnärig ledare

Georg Kallweit

Encanto Music har bett den ansedda violinisten Georg Kallweit att agera konstnärlig ledare för festivalen. Efter att ha lämnat sin ordinarie tjänst vid Berlins filharmoniker har Georg Kallweit länge ägnat sig åt barockmusik och är verksam bl.a. som konsertmästare för Akademie für Alte Musik Berlin. Kallweits historia med orkestern i fråga sträcker sig över tiotals inspelade skivor, åtskilliga priser samt regelbunden konsertverksamhet i olika delar av världen i både solistiska uppgifter och som dirigent. Till hans styrkor hör, vid sidan om hans färdigheter som violinist, förmågan att skapa imponerande programhelheter. Som musiker är Kallweit varm och mångdimensionell, och på senaste tiden har han också deltagit i att utveckla projekt där många olika sceniska och musikaliska element förenas i Berlin.

Georg Kallweit är eftertraktad som gästdirigent för olika orkestrar. I Finland har Kallweit nyligen figurerat som dirigent och solist för Keski-Pohjanmaan Kamariorkesteri och tidigare som dirigent och huvudsakliga gästande solist för Finländska barockorkestern. Den finländska pressen reagerade också ivrigt på de livfulla konserterna som Kallweit dirigerade.

Internationella samarbeten

Encanto Music rf har kulturhuset Radialsystem V från Berlin som sin samarbetspartner. Radialsystem har på en kort tid hittat en publikbas som har en bredare profil än den traditionella profilen för besökare på konsert- och kulturevenemang. Konsthusets musik-, teater- och dansföreställningar lockar också en stor ung publik som ett resultat av den tvärkonstnärliga och experimentella profil som skapats. Ensemblerna Akademie für Alte Musik Berlin, dansgruppen Sasha Walts & Guests och Vocalconsort Berlin och Solistensemble Kaleidoskop repeterar och uppträder regelbundet i huset. Utöver dessa uppträder också en stor skara ansedda gäster i detta kulturhus.

Den konstnärliga ledaren för Radialsystem, Folkert Uhde, deltar i Encanto Festivals produktioner och konceptutveckling samt i arrangemangen kring turnékonserterna i Tyskland. Folkert Uhde har studerat radio- och tv-teknik, barockviolin och kommunikations- och musikvetenskap. När han var verksam som manager för Akademie für Alte Musik Berlin-orkestern (Uhde & Hackersee Musik Management) blev orkestern en av de mest betydande orkestrarna för tidig musik i Europa som en följd av den omfattande turné- och inspelningsverksamheten. Nuförtiden arbetar Folkert Uhde främst med att utveckla konstnärliga projekt. Variationer av Folkert Uhdes idéer har redan tidigare tagit sig till Finland. Av dessa kan särskilt jättekonserterna Concerto Grosso som Finländska barockorkestern förverkligade och småskaliga sk. ”madrasskonserter” (där publiken ligger på madrasser och lyssnar) nämnas. Uhdes verksamhet som kulturproducent har också uppmärksammats med priser.

Folkert Uhde och Georg Kallweit har verkställt ett flertal projekt tillsammans. För Encanto Festival skapas projekt, där olika konstformer såsom musik, dans, teater och sceniska element kommer samman. Musikaliskt står barockmusiken i centrum, men musik från klassicismens och romantikens epoker samt samtida musik kommer också att rymmas med.

Teman under inkommande år

Encanto 2017
Det vi kämpar för, det som tröstar oss

Vi undersöker jubileumsåret för Finlands självständighet genom internationella och mångkulturella perspektiv. Konflikt, strid och uppgörelse berör människor såväl i privatlivet som på samhällelig nivå. Vi kämpar både för att bli uppmärksammade, om makt och om kärlek, eller för att överhuvudtaget överleva. Intolerans, fåfänga, övermod och avundsjuka ligger ofta i bakgrunden för konflikter. Människans förmåga till förståelse utvecklas också genom förluster, smärtor och sorger, och detta gör det i sin tur lättare att göra upp och sluta fred. På Encanto Festival behandlar vi temat konflikt och lösning med musikaliska och visuella medel, och erbjuder nya perspektiv på frågan. Vi har ansökt om en ansenlig mängd nordiskt finansiellt understöd för festivalen.

Encanto 2018
Skönhet och melankoli

Ett tårögt leende är en vacker synonym för den stämning som kommer över människor vid olika tidpunkter, inte endast under de mörka årstiderna. Clownen, som sin sorg till trots får människor att skratta och gråta är en fortsättning på denna syn på begreppet melankoli. Såväl glädjen som den orörliga sorgen utgör viktiga källor för inspiration. Många effektfulla konstverk har skapats i extrema känslotillstånd. Det vackra i stunden, som är så närvarande, ger oss tillit, vilket gör att vi kan njuta av melankolin.