Encanto Music ry

ORGANISAATION TAIDETTA TAITEEN ORGANISOIMISEKSI

Encanto Music ry on muusikoiden perustama yhdistys, jonka tarkoituksena on kansainvälisen yhteistyön lisääminen korkeatasoisen taiteen parissa sekä kasvuympäristön luominen uudenlaisille keksinnöille taiteenlajien reunapinnoilla. Encanton filosofiassa uusi tarkoittaa rakentamista ja eteenpäinmenoa, ei rajoja tai mitään muutakaan rikkovaa. Se on yhdistelmillä leikkimistä ja ihmisyyden syviin kerroksiin pureutumista. Aito kansainvälinen taiteellinen ytimiin asti pureutuva yhteistyö alkaa vuorovaikutuksesta konseptin rakennusvaiheessa ja syventyy kohti yhdessä muotoutuvaa taiteellista lopputulosta.

Taideprojektien sisällöllisessä keskiössä on musiikki ja musiikin kertomus, sanan ja sävelen suhde. Tarinankerronta täydentyy myös liikekielen ja muiden elementtien keinoin. Musiikin genrejä ei rajata, vaikka tekijöillä on vahva vanhan musiikin tausta.

Yhteiskunnallisena kannanottona Encanto haluaa osoittaa ulkomaalaisiin kohdistuvaa pelottomuutta korostamalla kansainvälisyyteen liittyvää rikkautta ja kulttuurien monimuotoisuuden arvoa inspiraation lähteenä. Encanto ottaa myös kantaa ajan laatuun ja ihmisyyteen. Ajalla on syvä merkitys tapahtumapäivien kiireettömyydessä ja niiden pitkäjänteisessä kehittelytyössä. Taideprojektien sisältö lisää lämminhenkisiä kohtaamisia.