Encanto - MITÄ IHMEEN MESENAATTEJA?
0

MITÄ IHMEEN MESENAATTEJA?

Mesenaatti sanana juontaa juurensa kauas kauas historiaan, aina ajanlaskumme alkuun asti. Tuolloin eli Gaius Cilnius Maecenas, joka tunnettiin aikalaistensa parissa suurena runouden ystävänä ja anteliaana taiteilijoiden tukijana. Kun hänellä suurehkon perinnön turvin oli mistä jakaa, laittoi hän ropojaan mielellään likoon köyhien (?) taiteilijoiden olosuhteiden parantamiseksi. Vielä vaikutusvaltaisemmaksi hänen tukensa teki hänen läheinen ystävyytensä itsensä keisari Augustuksen kanssa. Kun taiteilijan projektilla oli Maecenasin tuki, oli onnistumisen edellytyksetkin suuremmat.

Kuten monien muidenkin historiaa muuttaneiden suurmiesten kohdalla on usein käynyt, Maecenasinkin nimi jäi elämään ja yleistyi tarkoittamaan ylipäätään sellaista henkilöä, joka toimi taiteen ja taiteentekijöiden suosijana tai tukijana. Tuki saattoi olla suoraa rahallista tukea lahjoitusten tai stipendien muodossa tai taitelijan tuotannon suosimista niin, että hänen toiminnan edellytykset säilyivät.

Varsinkin entisvanhaan mesenaattien työ taiteen edistämiseksi oli merkittävää. Monestikaan aloittelevilla taitelijoilla ei vielä ollut nimeä, jonka perusteella esim. heidän maalauksensa tai näytelmäesityksensä olisivat myyneet niin paljon, että taiteilija olisi voinut omalla työllään elää. Mesenaatit saattoivat nostaa kiinnostavia uusia artisteja esiin ja auttaa heitä pääsemään arvoiseensa maineeseen.

Sittemmin yhteiskuntien teollistuessa ja julkisen sektorin kasvaessa yksityisten lahjoittajien painoarvo alkoi pienentyä. Eri säätiöt ja rahastot sekä valtio itsessään ottivat mesenaatin roolin ja alkoivat tukea taiteilijanalkuja tai uutta luovia projekteja erilaisin apurahoin. Näin mentiin pitkälle vuosituhannen loppuun saakka.

Tällä vuosituhannella on taiteen rahoitus saanut jälleen uusia muotoja. Valtion ja säätiöiden supistuvat rahahanat ja toisaalta erilaisten taideprojektien ja taiteenmuotojen suuri kasvu ovat johtaneet siihen, että yhteistä rahaa ei enää millään riitä kaikille hyvillekään projekteille. Samasta rahasta taistelevat niin vakiintuneet taidelaitokset kuin yksittäiset taiteenharrastajatkin. On ollut pakko keksiä uusia keinoja rahoittaa toimintaa.

Yksi uusista muodoista on joukkorahoitus. Joukkorahoituksen kautta taiteilijat (ja muutkin projektit) voivat kerätä rahoitusta pääasiassa yksityisiltä tukijoilta. Joukkorahoituksessa ei tukijan kuitenkaan tarvitse olla suuri ja rikas ollakseen mesenaatti, vaan jo pienellä summalla pääsee mukaan toteuttamaan hankkeita. Yhdessä näistä pienemmistäkin mesenoijista kasvaa suuri joukko, jonka yhteisesti sijoittama raha mahdollistaakin projektin toteuttamisen.

Joukkorahoitus on yksi muoto erään aikamme ilmiön, uusyhteisöllisyyden toteuttamiseen: yksinäisen individualismin sijaan ihmiset haluavat kuulua johonkin, olla mukana suuremmassa yhteisössä luomassa jotain hienoa ja hyvää meille kaikille. Keskiössä ei ole voiton tavoittelu omalla valmiilla tuotoksella, vaan hyvinvoinnin lisääminen yhdessä toimimalla. Samanlaista ajatusta ajavat esim. erilaiset musiikintuotantoverkkopalvelut, joissa muusikon levyistäkään ei makseta, vaan yksittäiset henkilöt voivat tukea itselle tärkeältä tuntuvaa musiikinlajia oman harkintansa mukaan. Eli tässä musa, käytä sitä ilmaiseksi tai tue haluamallasi summalla, up to you, molemmat sopivat meille.

Encanto on myös lähtenyt mukaan mesenoinnin maailmaan, mikä sopiikin mitä parhaimmin Encanton missioon kulttuurien yhdistäjänä ja hyvinvoinnin ja uusien ajatuksien edistäjänä. Joukkorahoituskampanja on kohdistettu ensi kevään festivaalin pääteokseen Angel’s Shareen. Teos yhdistää ns. vakavaa barokkimusiikkia kansanmusiikkiin ja runotaidetta humaltumistematiikkaan unohtamatta komiikkaa, tragediaa, tanssia tai runouttakaan. Angel’s Share viittaa viskintislaukseen, jota myös Skotlannin ja Englannin välimaastoon sijoittuvassa spektaakelissa sivutaan. Ainekset siis mitä erilaisimpien ihmisryhmien uuteen yhteisöllisyyteen viskinystävistä runotaitelijoihin ovat hyvin kasassa. Kannattaa lähteä mukaan, tästä tulee varmasti ihan huippujuttu! Lue lisää kampanjastamme nettisivulta www.encanto.fi/festival/mesenaatti.

Samalla voinkin tässä esitellä itseni. Olen vanhaan musiikkiin erikoistunut pitkän harrastajataustan omaava laulaja-tuottaja Rovaniemeltä, joka nyt opiskelee kulttuurituotantoa Kauniaisissa ja on ilokseen päässyt mukaan Encanton toteuttajaremmiin. Eiköhän tässä törmätä vielä moneen otteeseen!

 

Lähteet:
Wikipedia: Mesenaatti, Gaius Maecenas
Kuinka jaetaan kulttuurikakku (2.10.2016). Lapin Kansa, s. A16.
Lindholm A. (2015). Osallistumisen ihanuus ja kurjuus kulttuurialalla. Teoksessa K. Kaalikoski (toim.), Tuottajan duunit. Työelämä, toimenkuva, koulutus. Humanistinen ammattikorkeakoulu julkaisuja 16.

Kuva:
Jakob Philipp Hackert, Maecenaksen huvila ja vesiputokset Tivolissa, 1783.

Kirjoita ensimmäinen kommentti

Kirjoita kommenttisi